Π.3.2.2.: ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. Βυζαντινή γαστρονομία

Υπεύθυνος ερευνητής: Ηλίας Αναγνωστάκης, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

Επιστημονικός συνεργάτης: Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλολογίας

Περιγραφή: Η βάση δεδομένων «Χρυσόθεμις» αποτελείται από λήμματα σχετικά με τους τρόπους παρασκευής τροφών και κυρίως μαγειριών στο Βυζάντιο.
Ένα λήμμα αποτελείται από τα εξής πεδία (με βάση την χειρόγραφη εκδοχή τους): α) Όνομα τροφίμου ή παρασκευής, β) αποσπάσματα αρχαίων και βυζαντινών κειμένων στα οποία δίνεται παρενθετικά η πηγή ή η μετάφραση, αν είναι λατινικό κείμενο, γ)Σχόλια, δ) Βιβλιογραφία, δ)Τόπος Χρόνος, ε)Τρόπος και είδος παρασκευής, ε) Εικονογραφία.
Το μέγεθος των λημμάτων ποικίλει από 15-20 σελίδες Α4, δηλαδή περίπου 5000-6000 λέξεις (π.χ. λήμμα κρέατα, ιχθύς), και των περισσοτέρων από 1-8 σελίδες Α4, δηλαδή περίπου 250- 5000 λέξεις.

Anagnostakis