Π.2.1.8.: Βιογραφικό Λεξικό Ελλήνων Βουλευτών (1946-1956)

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Κατερίνα Δέδε, Εντεταλμένη Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ

Επιστημονική συνεργάτρια: Μαργαρίτα Λιάγκα, Υποψήφια Διδάκτορας ΑΠΘ

Περιγραφή: Η ψηφιακή πλατφόρμα «Λεξικό Ελλήνων Βουλευτών, 1946-1956» επιχειρεί να καλύψει ένα κενό στην κοινοβουλευτική ιστορία της χώρας με τη συγκρότηση ενός ψηφιακού λεξικού των Ελλήνων πολιτικών που αναδείχθηκαν στο κοινοβούλιο την πρώτη μεταπολεμική περίοδο. Το Λεξικό περιλαμβάνει 858 λήμματα βουλευτών που εστιάζουν στην πολιτική διαδρομή των προσώπων, τα οποία συνοδεύονται από σύντομα κείμενα για τις εκλογικές αναμετρήσεις και τους πολιτικούς σχηματισμούς της περιόδου 1946-1956.

Dede