Π.2.1.7.: Απεικονίσεις βυζαντινών και µεταβυζαντινών σταχώσεων

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Νίκη Τσιρώνη, ΕΛΕ Α΄ βαθμίδας ΙΙΕ/ΕΙΕ.

Επιστημονικός συνεργάτης: Χριστόφορος Κοντονικολής, υποψήφιος διδάκτορας βυζαντινής φιλολογίας

Περιγραφή: Η βάση συμπεριλαμβάνει εικονολογικό υλικό με έμφαση στην απεικόνιση του κώδικα σε ψηφιδωτά, νωπογραφίες, φορητές εικόνες, εικονογραφημένα χειρόγραφα αλλά και σε έργα μικροτεχνίας. Σκοπός της βάσης είναι η παρατήρηση των εικονολογικών συμβάσεων που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση του κώδικα, που στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι το Ευαγγελιστάριο. Η βάση, εκτός της εικόνας, περιλαμβάνει τα στοιχεία της κάθε εικόνας, δηλαδή μνημείο, προέλευση, χρονολογία, καλλιτέχνης (όπου υπάρχει), καθώς και τα στοιχεία της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας από την οποία έχει αντληθεί το υλικό.

TsironiApeik