ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συνέδρια

Σε αντίθεση με την έως σήμερα τάση στην έρευνα το συμπόσιο επιδιώκει μία συνολική και συγκριτική εξέταση του μοναχισμού στην Ανατολική Μεσόγειο την περίοδο αυτή, φέρνοντας σε επαφή επιστήμονες που ειδικεύονται στη μελέτη μοναστικών καθιδρυμάτων τόσο της ορθόδοξης όσο και της λατινικής παράδοσης. Ο διάλογος που θα αναπτυχθεί θα εστιάσει σε σημαντικά ζητήματα των δύο τύπων μοναχισμού με σκοπό να αναδείξει τις μεταξύ τους συγκλίσεις και αποκλίσεις, καθώς και τις συνέπειες που προέκυψαν και για τους δύο από τη συνύπαρξή τους στα βυζαντινά εδάφη και στην ευρύτερη περιοχή.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 27-28 Απριλίου 2020


Επιστημονική Επιτροπή
Χριστίνα Αγγελίδη, Ομότιμη διευθύντρια ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
Κρίτων Χρυσοχοΐδης, Ομότιμος διευθυντής ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ
Μαρίνα Κουμανούδη, Κύρια ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ
Ζήσης Μελισσάκης, Κύριος ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ
Γεράσιμος Μέριανος, Κύριος ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ
Κωστής Σμυρλής, Εντεταλμένος ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ


Οργανωτική Επιτροπή
Μαρίνα Κουμανούδη, Κύρια ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ
Ζήσης Μελισσάκης, Κύριος ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ
Γεράσιμος Μέριανος, Κύριος ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ
Κωστής Σμυρλής, Εντεταλμένος ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ

(…)

Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», ΕΙΕ Λεωφ. Βασιλέως
Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635