ΑΡΧΙΚΗ

ΑΡΧΙΚΗ

thumbnail_logo2

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για τη δημιουργία και ανάδειξη αρχειακών υποδομών, επιστημονικών προγραμμάτων και ιστορικών μελετών. Με τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και σε συνεργασία με έναν μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων, πτυχιούχων και μεταδιδακτόρων, το πρόγραμμα Αναβαθμίς απευθύνεται κυρίως στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, προσφέροντας ανοικτή πρόσβαση σε πρότυπες ψηφιακές εφαρμογές και νέα εργαλεία έρευνας.

One thought on “ΑΡΧΙΚΗ

Comments are closed.