ΑΡΧΙΚΗ

ΑΡΧΙΚΗ

thumbnail_logo2

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αξιοποιεί τη ψηφιακή τεχνολογία για τη δημιουργία και ανάδειξη αρχειακών υποδομών, επιστημονικών προγραμμάτων και ιστορικών μελετών. Με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και σε συνεργασία με έναν μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων, πτυχιούχων και μεταδιδακτορικών ερευνητών, το έργο Αναβαθμίς απευθύνεται κυρίως στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα. Αξιοποιεί το εξειδικευμένο λογισμικό ανοιχτού κώδικα Heurist που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση σε πρότυπες ψηφιακές εφαρμογές και νέα εργαλεία έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες.