Π.3.1.3.: Οι «ελληνόφωνοι» έμποροι της Κωνσταντινούπολης, της νότιας Βαλκανικής, της Μικράς Ασίας και των νησιών

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Μαρία Γερολυμάτου, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

Εξωτερικός συνεργάτης: Μαρίλια Λυκάκη, Βυζαντινολόγος Ιστορικός

Περιγραφή: Το έργο «Οι «ελληνόφωνοι» έμποροι της Κωνσταντινούπολης, της νότιας Βαλκανικής, της Μικράς Ασίας και των νησιών» έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναπτυξιακές προτάσεις Ερευνητικών Φορέων-ΚΡΗΠΙΣ» Κύρτου πλέγματα και συγκεκριμένα στο έργο 2.8. Η παρούσα δράση στοχεύει αρχικά στον εντοπισμό και τη διόρθωση λαθών που εστιάζουν πρωτίστως στο τεχνικό επίπεδο. Στόχος είναι παράλληλα ο εμπλουτισμός της Βάσης Δεδομένων με το συμπληρωματικό συναφές υλικό.

Gerolymatou