Π.2.1.11.: Προσωπογραφία του Ελληνο-βενετικού κόσμου. 13ος-17ος αι.

Υπεύθυνος ερευνητής: Χαράλαμπος Γάσπαρης, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ.

Επιστημονικοί συνεργάτες: Μαρίνα Κουμανούδη, Εντεταλμένη Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ, Αντώνης Πάρδος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων ΙΙΕ/ΕΙΕ, Σέργιος Μοσχονάς, υποψήφιος διδάκτορας μεσαιωνικής ιστορίας και αρχαιολογίας.

Περιγραφή: Στη Βάση Δεδομένων καταγράφονται τα πρόσωπα που έζησαν ή έδρασαν στις βενετικές αποικίες του ελληνικού χώρου, ξεκινώντας από την Κρήτη και συνεχίζοντας με την Μεθώνη, την Κορώνη και τα Κύθηρα, κατά τη διάρκεια του 13ου αιώνα. Για κάθε πρόσωπο παρέχονται τα στοιχεία ταυτότητάς του, καθώς και οι σχέσεις με γεγονότα, άλλα πρόσωπα και τόπους κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Το γενικό πλαίσιο του έργου αφορά τις βενετικές αποικίες ή τους χώρους βενετικού ελέγχου και ενδιαφέροντος στο ευρύτερο Αιγαίο Πέλαγος αμέσως μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Σταυροφόρους, το 1204, και μέχρι την πτώση της Κρήτης στους Τούρκους το 1669. Βασική υποδομή του έργου αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο, το οποίο τροφοδοτείται με πληροφορίες που δεν περιορίζονται στην καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας κάθε προσώπου, αλλά και των πολλαπλών σχέσεων που κατά τη διάρκεια της ζωής του ανέπτυξε με γεγονότα, άλλα πρόσωπα (συγγενικά ή όχι) και τόπους. Η ιστοσελίδα προσφέρει ακόμη τις απαραίτητες πληροφορίες για την πληρέστερη κατανόηση της δομής και του περιεχομένου της Βάσης Δεδομένων, αλλά και των προσωπογραφικών πληροφοριών της στο ιστορικό τους περιβάλλον.

Gasparis