Π.2.1.10.: Ψηφιακός Άτλαντας και Βιβλιογραφία Φιλελληνισµού (1821-1833)

Υπεύθυνοι ερευνητές: Γιώργος Τόλιας, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ, Αλεξάνδρα Σφοίνη, Κύρια ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ.

Εξωtερικοί συνεργάτες: Υποψήφιοι διδάκτορες Άννα Αθανασούλη, Παναγιώτης Ελ Γκεντί.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Μουσείο Μπενάκη, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών.

Περιγραφή: Η πρόταση στοχεύει στην ερευνητική τεκμηρίωση, διάχυση, και προβολή των φαινομένων του φιλελληνισμού. Προβλέπει τρεις δράσεις:
• την δημιουργία ψηφιακού άτλαντα των διαδρομών των κυριότερων φιλελλήνων στην επαναστατημένη Ελλάδα και της χαρτογράφησης των γεγονότων (πολεμικών συγκρούσεων και θεσμικών πρωτοβουλιών) στα οποία συμμετείχαν,
• την δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης φιλελληνικών εκδόσεων με βάση την υπό εκτύπωση δεύτερη έκδοση της Βιβλιογραφίας του Φιλελληνισμού της Λουκίας Δρούλια (3.172 τίτλοι),
• την δημιουργία εικονικού μουσείου φιλελληνικών έργων τέχνης και τεχνουργημάτων από τις ελληνικές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές.

Tolias